Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

O nás

Oficiální název: Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi o.s.
Předsedkyně: Ing. Ludmila Kabelová
Adresa: Poděbradova 842
537 60 Chrudim IV
Tel: 469 620 207
Fax: 469 620 207
Email: l.kabelova@seznam.cz Web: spolek.wbs.cz
IČO: 15054322    
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna, č. ú. 243772435/0300

Členové rady spolku:    
místopředsedkyně: Ing. Vanda Rektorisová  oakcr@chrudim.cz
tajemnice:  Ing. Alena Vítková
hospodářka: Věra Loučková
členové: Ing. Václav Kroutil, Ing. Jindřich Hemr, Ing. Marie Pleskotová, Marie Žáková
revizní komise:  Libor Pešek, František Kučera, Václav Mrázek

V průběhu oslav 145 let školy byl pořízen DVD záznam a absolventům byly předávány pamětní listy.

Podle dochovaných písemností zahájil spolek činnost již v roce 1897, pouhé dva roky po založení školy. Spolek byl založen, jak je psáno, "aby pilným a nadaným žákům nemajetných rodičů bylo umožněno studio tím, že na ně platí školné částečně nebo úplně, poskytuje pomoci v nemoci, opatřuje školní potřeby, udílí podpory na exkurze a poskytuje příspěvky na výživu.“ Činnost spolku byla po roce 1948 zakázána.

Spolek absolventů byl obnoven v roce 1992. Valná hromada, která se konala 13. 10. 2007 (145 let školy) přijala změnu názvu spolku. Nový název je Spolek absolvenů a přátel zemědělské školy v Chrudimi. Tímto krokem se chce spolek otevřít ke spolupráci s širokou veřejností.


Členem spolku absolventů se může stát:

  • absolvent zemědělských škol v Chrudimi
  • pracovník školy
  • každý, kdo se školou sympatizuje

Členský poplatek v současné době činí 75,- Kč.

Přijďte mezi nás, pomozte nám doplnit svými informacemi např. fotografiemi, vzpomínkami, knihami a pod. bohatou historii naší školy, která je nejstarším zemědělským vzdělávacím zařízením v Čechách.

Stanovy spolku absolventů

TOPlist